รับออกแบบเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม และออกแบบโลโก้ อย่างมืออาชีพ

About us

Artwork/Graphicข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : ออเร้นจ์ อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง
ก่อตั้งเมื่อ : 12 มิถุนายน 2550
ที่อยู่ : 90/16 ถ.ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์ : 3100202304641
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 1602826270
โทรศัพท์ : +6622810931
โทรสาร : +6622817798
ประเเภทธุรกิจ : ผู้ให้บริการงานทางด้านอินเตอร์เน็ตครบวงจร

ประเภทของบริการ

  1. ออกแบบเว็บไซต์
  2. ออกแบบกราฟฟิคและมัลติมีเดีย
  3. บริการจดโดเมนและเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์
  4. รับเขียนโปรแกรมและแอ๊พพลิเคชั่น
  5. โปรโมตเว็บไซต์ผ่าน Search Engine (SEO,PPC)
  6. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค
  7. ติดตั้งกล้องวงจรปิด

ประวัติความเป็นมา

ปี 2545 : บริษัทได้สนใจและทำการศึกษาการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีและโลกไซเบอร์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและทำการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มมีเครือข่ายการทำงานมากขึ้น
ปี 2547 : เข้าร่วมธุรกิจงาน Premium Number 1900 กับบริษํท 1081900 จำกัด
ปี 2548 : เข้าร่วมธุรกิจงาน Affliate กับบริษัท Total Sports Asia จำกัด ของสิงคโปร์
ปี 2549 : เข้าร่วมธุรกิจงาน SMS Online Provider กับบริษัท Teammoblis จำกัด
ปี 2550 : จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเริ่มจากทีมขนาดเล็กๆในการรับออกแบบเว็บไซต์
ปี 2551 : ขยายธุรกิจออกเป็น Online Solutions อย่างครบวงจรจนถึงปัจจุบัน