รับออกแบบเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม และออกแบบโลโก้ อย่างมืออาชีพ

Multimedia

E-learning

E-Learning

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผสมผสานโปรแกรมระดับสูง ให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถกำหนดหมวดหมู่การเรียนการสอน ออกแบบได้น่าใช้ พร้อมการทำข้อสอบ , การคำนวณผลสอบ , รวมถึงระบบสุ่มตั้งคำถาม และการเปลี่ยนคำถาม/คำตอบ ใช้งานได้ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์บนเว็บไซต์