รับออกแบบเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม และออกแบบโลโก้ อย่างมืออาชีพ

Network Management

Programming

Network Management

Orange Internet Marketing มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร ์และซอฟท์แวร์ ในการติดตั้ง ดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น

 1. ให้คำแนะนำการซื้อคอมพิวเตอร์ PC/Notebook
 2. Hi-Speed อินเตอร์เน็ต, โมเด็ม, Router, BlueTooth
 3. ระบบเครือข่าย LAN/เชื่อมต่อแบบไร้สาย ( WireLess Lan / Wi-Fi )
 4. แชร์ เชื่อมต่อใช้งานร่วมกัน Printer, ข้อมูล COM ย้าย ทำสำเนา
 5. กำจัด/ป้องกัน VIRUS , กู้ข้อมูล COM หาย ลบผิดพลาด
 6. โปรแกรมใช้งานต่างๆ , Windows ทุกรุ่น
 7. ใช้งาน E-Mail ผ่านโปรแกรม MS Outlook, Outlook Express
 8. Backup/Format เครื่อง
บริษัทที่ได้รับการบริการ
 1. บริษัท 222 วิภาวดี จำกัด
 2. บริษัท กาญจนบุรี อุตสาหกรรมทราย จำกัด
 3. บริษัท เก็ต สมาร์ท จำกัด
 4. บริษัท โคนิโอ จำกัด
 5. บริษัท กลุ่มหมอฟัน จำกัด
 6. บริษัท 26 มิวสิค เฮ้าส์ จำกัด
 7. Huge Plus Limited
 8. บริษัท เคมิคอล เรสซินส์ ( ประเทศไทย) จำกัด
 9. ภัตตาคาร โชคดีติ๋มซำ
 10. บริษัท ดราก้าเพ้นท์ จำกัด
 11. บริษัท กระแสร์ฟาร์ม จำกัด
 12. บริษัท กมลา เทเลอร์ จำกัด
 13. บริษัท กรีน แอนด์ คลีน จำกัด
 14. บริษัท กุลเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 15. บริษัท กราฟิคอาร์ต แอ็ดฮีซีฟ จำกัด