02-281-0931
080-10000-47 (24HR)
online enquiry

รับทำแอพพลิเคชั่นเช็คอินเซลส์

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

ทางบริษัทได้รับทำแอพพลิเคชั่นเช็คอินเซลส์ ที่ตอบโจทย์และตรวจสอบตาราง
การทำงาน ถ่ายภาพตามสถานที่ที่ไปพบลูกค้า แจ้งสรุปงานให้บริษัททราบ
มีระบบเบิกเงินสำหรับการเลี้ยงรับรอง ค่าที่พักโรงแรม ระบบแจ้งลา
และยังสามารถแสดงสรุปรายงานผลประจำเดือน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแอพพลิเคชั่น
ที่มีฟังก์ชั่นครบถ้วน และรวดเร็ว
see more of

Articles

ENQUIRY FORM


Warning: file_put_contents(stats.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/orange/domains/orange-thailand.com/public_html/inc_contacts.php on line 146
Copyright © 2007 - 2020 ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED 99.94%

ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED มีนโยบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

ยอมรับทั้งหมด