02-281-0931
080-10000-47 (24HR)
online enquiry

รับทำโปรแกรม FULFILLMENT

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

ระบบบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง
โดยสามารถเรียกดูรายการสินค้าตามสถานะการนำเข้า ส่งออก รายงานสินค้าคงคลัง
สามารถ Export คำสั่งซื้อให้อยู่ในรูปแบบ Excel ได้
สามารถคำนวณค่าจัดส่ง จากช่องทางที่ต้องการจัดส่ง และพิมพ์ใบปะหน้าแปะพัสดุ
เมื่อจัดส่งแล้วจะแจ้งหมายเลขพัสดุทาง E-mail หรือ SMS
อีกทั้งยังสามารถสรุปยอดขาย ผลกำไรได้อีกด้วย
see more of

Articles

ENQUIRY FORM

Copyright © 2007 - 2020 ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED 99.84%