02-281-0931
080-10000-47 (24HR)
online enquiry

รับเขียนโปรแกรมนัดหมายแพทย์ออนไลน์

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์ | รับทำเว็บไซต์

ตัวอย่างงานรับเขียนโปรแกรมนัดหมายแพทย์ออนไลน์ ให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว
ผู้ใช้สามารถระบุแผนกและแพทย์ที่ต้องการตรวจ มีการแสดงรายชื่อ
และรายละเอียดเบื้องต้นของแพทย์ ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบตารางเวลา
การเข้าตรวจของแพทย์แต่ละท่านได้ มีการลงทะเบียนจองคิว โดยระบุข้อมูล
และอาการเบื้องต้น ระบุเวลาที่ต้องการนัดหมาย
เพื่อรอให้ทางโรงพยาบาลติดต่อยืนยันการนัดตรวจต่อไป
see more of

Articles

ENQUIRY FORM


Warning: file_put_contents(stats.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/orange/domains/orange-thailand.com/public_html/inc_contacts.php on line 146
Copyright © 2007 - 2020 ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED 99.94%

ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED มีนโยบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

ยอมรับทั้งหมด