02-281-0931
080-10000-47 (24HR)
online enquiry

ออเร้นจ์เปิดโอกาสให้เข้าชมบริษัท

รับเขียนโปรแกรม | รับทำแอพ | ออกแบบเว็บไซต์

บริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชั่นขอขอบคุณทางโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเขียนโปรแกรม การทำแอพพลิเคชั่น
และศึกษากระบวนการทำงานอื่นๆภายในบริษัท
ซึ่งทางออเร้นจ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรู้
และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
see more of

Articles

ENQUIRY FORM

Copyright © 2007 - 2020 ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED 99.85%