WEBDESIGN BASIC

คอร์สสอนออกแบบเว็บไซต์

เรียนทุกวันอาทิตย์ 4 วัน (20 ชั่วโมง)
วันที่เริ่มสอน วันอาทิตย์ 22 ธ.ค. 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น.
รายชื่อวิทยากร : K. Jaturong Srirattanachok

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการออกแบบและทำเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ในธุรกิจต่างๆ

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบเว็บไซต์ และสามารถสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นที่แสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้จริง

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ต่างๆในการทำเว็บไซต์ไปต่อยอดในด้านธุรกิจของผู้เรียนได้

4. ผู้เรียนจะได้รับโดเมนเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

รายละเอียดคอร์ส

ครั้งที่ 1

  Break 1   (10.00-12.00) 

ทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น

•    องค์ประกอบเว็บไซต์ และลำดับความสำคัญขององค์ประกอบ

•    เทรนด์การออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบัน และหลักการออกแบบ Responsive Web Design ที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 

  Break 2    (13.00-16.00) 

เรียนรู้โปรแกรมการออกแบบเว็บไซต์

•    เครื่องมือเบื้องต้นสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ และการจัดวางโครงสร้างบน photoshop ด้วย Grid Boostrap Template

•     (Work Shop) เริ่มต้นออกแบบเว็บไซต์บน Photoshop

 

ครั้งที่ 2

  Break 1   (10.00-12.00) 

เรียนรู้ HTML เบื้องต้น

•    โครงสร้าง HTML เบื้องต้น

•    สอนติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์

 

  Break 2    ( 13.00-16.00 ) 

เรียนรู้โปรแกรมที่ใช้ในการเขียน HTML

•    เริ่มต้นสร้างโปรเจคเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Brackets

•    สอนตัดชิ้นงานลงบนเว็บไซต์ 

•    (Work Shop) 

 

ครั้งที่ 3

  Break 1   (10.00-12.00) 

เริ่มต้นเขียน HTML

•    เรียนรู้ Tag HTML เบื้องต้น

•    การเรียกใช้ไฟล์ css และ script

•     (Work Shop)  เริ่มต้นเขียน HTML 

 

  Break 2   ( 13.00-16.00 ) 

เริ่มต้นเขียน HTML

•     (Work Shop)  ตัด HTML 

 

ครั้งที่ 4

  Break 1   (10.00-12.00) 

Work Shop การส่งแบบฟอร์มเข้าอีเมล์

•    วิธีการส่งแบบฟอร์มเข้าอีเมล์ (จากฟอร์มที่ทางเราเตรียมให้)

•    สอนติดตั้งโปรแกรม FileZilla 

 

  Break 2    ( 13.00-16.00 ) 

อัปโหลดไฟล์ขึ้นเว็บไซต์

•    อธิบายการจดโดเมน 

•    การคอนฟิกค่าต่างๆ เพื่อใช้งาน FTP 

•    การอัปโหลดไฟล์ขึ้นโฮส 

ORANGE workshop

ปากซอยราชวิถี 36 อาคารหัวมุม ชั้น 3 (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สอนเขียนเว็บไซต์ | สอนทำเว็บไซต์ | เรียนเขียนเว็บไซต์ | เรียนทำเว็บไซต์ | เรียน Wordpress | สอน Wordpress | สอนเขียนโปรแกรม | สอนทำโปรแกรม | เรียนเขียนโปรแกรม | สอนสร้างเว็บไซต์ | เรียน Photoshop | สอน Photoshop