รับทำแอพพลิเคชั่น

ด้วยทีม In House กว่า 80 คน

mobile application

สามารถพัฒนาได้ทั้งรูปแบบ iOS และ Android

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

รับทำแอพพลิเคชั่น

Line Application

ออกแบบ rich menu
broadcast ข่าวสาร ข้อความต้อนรับ
แสดงรายละเอียด ค่าบริการ
สะสมแต้มแลกของรางวัล
ต่อยอดระบบใช้งานในองค์กรค์
3 ขั้นตอนง่ายๆ

ในการติดต่อทำ Application

ขั้นตอนที่ 1

รับข้อมูลเริ่มต้น

แจ้งความต้องการรับเขียนโปรแกรม
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2

ประเมินราคา

บริษัทประเมินระยะเวลาและงบประมาณเบื้องต้น
พร้อมเสนอราคาในเวลาอันรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 3

นัดพบพร้อมเริ่มงาน

ท่านสามารถแจ้งนัดพบเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทุกสถานที่

ENQUIRY FORM

Copyright © 2007 - 2022 ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED icon finder 99.83%