ดูแลเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น

รับดูแลเว็บไซต์ รับดูแลเพจ และแอพพลิเคชั่น ทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ด้วยเจ้าหน้าที่มืออาชีพ และมากประสบการณ์กว่า 80 คน

ขั้นตอนการทำงาน
  • 1ซื้อ Ticket 40 ชั่วโมง กับเรา 25,000 บาท
  • 2แจ้งรายการที่ต้องการ เช่น ออกแบบ Art Work, เพิ่มเนื้อหา, เพิ่มเมนู, แก้ไข Error, แก้ไขโปรแกรม
  • 3ทีมงานประเมินชั่วโมงที่ต้องใช้ เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติ
  • 4เมื่อปรับแก้เสร็จ จะทำการตัดชั่วโมง Ticket
หมายเหตุ
  • Ticket มีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ
  • การทำงานต่อครั้งคิดเวลาขั้นต่ำ 30 นาที
  • กรณี Ticket เหลือต่ำกว่า 10 ชั่วโมง จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนเพื่อต่ออายุล่วงหน้า

WHO WE'VE CREATED FOR

Corporate Clients

ขอขอบคุณลูกค้าระดับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ
ที่ไว้วางใจบริษัทในการรับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม และทำการตลาดออนไลน์

รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO
รับทำ SEO

ENQUIRY FORM

Copyright © 2007 - 2022 ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED